Mexikó budapesti nagykövete lett a HBLF idei díjazottja

A Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) Őexc. David Nájera mexikói nagykövet adta át idén a Visionary Leadership Awardot, elismerve a Mexikói Nagykövetség munkásságát a sokszínűség és a nemi egyenlőség érdekében.

Őexc. David Nájera, Mexikó magyarországi nagykövete és Czakó Borbála a Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) elnöke megújították elkötelezettségüket a sokszínűség, a kölcsönös tiszteleten alapuló értékek, a megkülönböztetés nélküli lehetőségek mellett. Vállalták egy olyan kultúra kialakítása iránti törekvést, amely elősegíti a jogok és felelősségek érvényesülését az egyenlő bánásmód keretein belül, és tükrözi azokat a társadalom felé. A HBLF az EU Sokszínűségi Karta kizárólagos képviseleteként népszerűsíti a nemzetközi szintű és Magyarország Kormányának támogatását is élvező kezdeményezést idehaza, amelyhez eddig több mint 40 magyar és multinacionális vállalat csatlakozott.

Őexc. David Nájera mexikói nagykövet az EU Soksszínűségi Karta aláírása előtt elmondta, hogy a Mexikói Nagykövetség Magyarországon már három éve támogatja a tolerancia és a nemi egyenlőség kérdését. Az EU Sokszínűségi Kartában foglaltak megegyeznek a Mexikói Kormány Külügyminisztériuma és Külképviseletei által népszerűsített Feminista Külpolitika koncepciójával. Hozzátette, hogy ezekben a nehéz időkben rendkívül fontos olyan kezdeményezéseket támogatni, mint például a Hungarian Business Leaders Forum munkássága. A Nagykövetség az alkalomra kortárs női művészek által készített alkotások kollekcióját mutatta be, amelyek együttesen képviselik a magyar nők erejét és kreativitását.

Czakó Borbála kijelentette, Őexc. David Nájera a Budapestre akkreditált diplomáciai képviseletek nagykövetei közül elsőként vállalta a kezdeményezésben foglaltakat. A HBLF elnöke hozzátette, hogy a Mexikói Nagykövetség kiemelkedő erőfeszítéseket tesz a kulturális és nemi sokszínűség előmozdítása érdekében. Miután az elnökasszony és a nagykövet úr aláírták az EU Sokszínűségi Kartát, Czakó Borbála a HBLF tagjai nevében átadta a Visionary Leadership Award díját, elismerve a Mexikói Nagykövetség munkásságát a sokszínűség és a nemi egyenlőség érdekében.

Összekapcsolva az EU Sokszínűségi Karta aláírási ceremóniáját a nemi egyenlőség és a sokszínűség népszerűsítésével, a rendezvény részeként Koltai Edina művészettörténész támogatásával a Nagykövetség kiállítást nyitott meg, amely 11 kortárs magyar művész 20 alkotását gyűjtötte össze:

Gáspár Annamária, Kusovszky Bea, Naomi Devil, Fajgerné Dudás Andrea, Borsi Flóra, Verebics Katalin, Rabóczky Rita Judit, Soós Nóra, Gallai Ágnes Judit, Gaál Kata és Radák Eszte.

"Mindannyian felemelik hangjukat és megmutatják tehetségüket a nők egyenlősége és művészi kifejezése mellett. A nők és a hatalom kapcsolata visszatérő tematika a killítást alkotó művekben. A kortárs magyar művészek alkotásai tükrözik a környezetünket, ahol élünk, a jelenségeket, amiket tapasztalunk, az időt, amelyben élünk, a tegnap és a holnap világát, illetve azt, hogy mindez női szempontból hogyan ragadható meg" – mondta Koltai Edina

"A művészet a kultúrák közötti kommunikáció egyik formája" – tette hozzá a kiállítás kurátora. A válogatott műalkotások túlnyomórészt figuratívak, de technikájukban és gondolatiságukban rendkívül változatosak. A kiállítás a társadalmi és nemi szerepekre, a nőiességre, a női identitásra, a sztereotípiákra, a nőket meghatározó aktuális társadalmi és kulturális hatásokra mutat rá. A komoly egzisztenciális, filozófiai, vagy kényes társadalmi kérdéseket olykor líraisággal, érzékiséggel, vagy éppen iróniával, humorral teszik könnyebben befogadhatóvá. A kulturális helyszíneket érintő korlátozások miatt a kiállítás csak digitális formában tekinthető meg, amelyet különféle közösségi platformokon tesznek közzé.

EU Sokszínűségi Karta Magyarországon

Az EU Sokszínűségi Karta kezdeményezéshez a nagykövetségek közül elsőként csatlakozott és írta alá a Kartát Mexikó magyarországi nagykövete H.E. David Nájera Rivas 2018. október 18-án. Az ünnepélyes Karta aláíró ceremónián a Mexikói Nagykövetség mellett, több mint 40 magyarországi kis-, közepes- és nagyvállalat kötelezte el magát és írta alá a Sokszínűségi Kartát. A nagykövetségek közül még a Brit, a Kanadai és a Holland nagykövetség kötelezte el magát és támogatja a HBLF EU Sokszínűségi Karta Magyarország tevékenységét. A magyarországi Mexikói Nagykövetséggel már 2018 óta folyamatos az együttműködésünk. Nagykövet urat több alkalommal is vendégünkként köszönthettük rendezvényeinken – 2018. november 20-án többek között a BlackRock szakmai programján is részt vett. Honlap: https://sokszinusegikarta.hu/

Hungarian Business Leaders Forum | HBLF

A HBLF 1992-ben a londoni The Prince of Wales International Business Leaders Forum magyar szervezeteként alakult meg, Károly walesi herceg személyes kezdeményezésére. A HBLF Magyarország kiemelkedő, CSR-al foglalkozó szervezete. Közel 100 hazai és nemzetközi vállalkozást, az üzleti szektor legfontosabb elsőszámú vezetőit, döntéshozóit és elismert szakértőit tömörítő NGO. Missziónk tagjaink aktív közreműködésével elősegíteni Magyarország társadalmi, gazdasági és környezeti fenntartható fejlődését.

A HBLF célja felhívni a figyelmet a vállalati vezetők felelősségére a nemzetközi és hazai üzleti gyakorlatban; segíteni az üzleti élet vezetőit, mint a fejlődés előmozdítóit, a felelős üzleti megoldások elterjesztésében a vállalat összes tevékenység; bátorítani a partneri együttműködést és a társadalmi párbeszédet az üzleti világ – a közszféra – civil szervezetek között; segíteni megteremteni egy „befogadó környezetet”, mely lehetővé teszi az ország fenntartható fejlődését. Honlap: https://hblf.hu/

Start typing and press Enter to search