A spanyoltanítás rejtelmei: Továbbképzések a Cervantes Intézetben

A budapesti Cervantes Intézetben tanfolyamok széles választékával várják a spanyol továbbképzés, az idegen nyelvek didaktikája iránt érdeklődőket. A tanfolyamok oroszlánrészét a spanyoltanulással foglalkozó helyi, illetve nemzetközi magán– vagy közintézményekkel együttműködésben szervezik a Cervantes Intézetben. Luis Ángel Macías Amigo, tanulmányi vezető elmesélte nekünk, milyen lehetőségeket kínálnak a képzések iránt érdeklődőknek.

A Cervantes Intézet a világ spanyoltanárai számára fontos referencia a gyakorlatok, a módszertani továbbképzés és a forrásmunkák terén.  Évente több, mint 12.000 spanyoltanár vesz részt továbbképzési vagy bevezető kurzusainkon, hogy ismereteiket aktualizálják és módszereiket optimalizálják.

E tanfolyamok résztvevői közt találhatunk Cervantes Intézeti tanárokat, valamint a világ köz- és magánintézményeiben oktató spanyol nyelvtanárokat egyaránt.  Kurzusainkon egyetemi végzettségűek vagy egyetemi hallgatók is részt vehetnek, akik specializálódni vagy orientálódni szeretnének a spanyol mint idegen nyelv oktatása témájában.

A budapesti Cervantes Intézetben szervezett tanfolyamokat három fő csoportba soroljuk, célkitűzéseink szerint: bevezetés a szakmába, a már meglévő ismeretek elmélyítése, illetve a nyelvi didaktikai kontextusok terén felmerülő kihívások, változások aktív elősegítése.

Bevezetés a spanyol tanárképzésbe

Az első tanfolyam kategóriában fontos kiemelnünk a “Bevezetés a spanyol tanárképzésbe” című kurzusunkat (Curso de formación inicial), melyet azoknak szánunk, akik az első lépéseiket kívánják megtenni a spanyol mint idegen nyelv tanítása világában (ELE). Ez 120 tanórás kurzus, két, egyenként 50 tanórás modulra osztva. A résztvevők megismerkednek az oktatás kompetenciáival, az órák dinamikájával és a felmerülő helyzetek kezelésének lehetőségeivel, természetesen nyelvészeti ismereteiket is konszolidálva.

E programunk didaktikai szemináriumokból és műhelyekből, valamint óra hospitációkból és reflektálási időszakokból áll, lehetővé téve a személyes felfedezéseket, valamint az órai gyakorlatok elvégzését is. Idén az első modul 2021. október 1-én kezdődik és 2022 januárjában ér véget. A második modul kezdete 2022. február 18. Mindkét modul, mivel különböző célkitűzéseket és tartalmakat kombinál, külön és együtt is elvégezhető, tehát az első modul elvégzése nem feltétel a második elvégzéséhez, sem pedig fordítva.

A spanyol oktatásának rejtelmei

A második kurzuskategóriában a spanyol oktatási ismeretek elmélyítésén dolgozunk. Olyan, már tapasztalatokkal rendelkező és korábbi képzéseket végzett tanárok felé fordulunk, akik meglévő képességeiket és didaktikai, módszertani, illetve nyelvészeti ismereteiket kívánják aktualizálni. A tanév során a budapesti Cervantes Intézet továbbképzések széles skáláját ajánlja és szervezi, hosszabb-rövidebb jelenléti és online formában egyaránt zajló kurzusokkal.

Az alkalmi továbbképzések közül külön szeretnénk kiemelni Nemzetközi Spanyoltanári Továbbképzési Napok elnevezésű programunkat, melyre legközelebb 2022 tavaszán fog sor kerülni. A rendezvény a Magyarországi Spanyoltanárok Szövetségével, a magyarországi Spanyol Nagykövetség Oktatási Hivatalával és más, helyi és nemzetközi, a spanyol nyelvoktatással kapcsolatos tevékenységet folytató intézményekkel együttműködésben valósul meg.

Számos meghívott, továbbképzésben jártas szakember érkezik külföldről, hogy a spanyol mint idegen nyelv oktatásának és tanulásának konkrét aspektusait elemezzék, így ezek az alkalmak kitűnő helyszínéül szolgálnak a Magyarországon, valamint a határainkon túl dolgozó tanárok, szakemberek  tapasztalat- és eszmecseréjének.

Szintén a második kategórián belül szeretnénk felhívni a figyelmet PRACTIRED mini online tökéletesítési kurzus-katalógusunkra. Ezek továbbképző-tutor felügyelete alatt végzendő kurzusok, melyek gyakran foglalkoznak konkrét nyelvészeti kérdésekkel, mint például “Múltidők”, “Ser y estar”, vagy akár didaktikai témákkal, mint például a “Tanóra-tervezés” vagy a “Digitális források”.

Új kihívások: AICLE & DELE

Kurzusaink harmadik kategóriájába tartoznak azok a tanfolyamok, melyek az új felelősségek vállalásával és a nyelvi didaktikák kontextusában bevezetendő tervek kidolgozásával, új kihívásokkal kapcsolatosak. Ezek közül az AICLE módszertan tanfolyamot és a DELE nyelvvizsga vizsgáztatói akkreditációs kurzusokat szeretnénk kiemelni.

Röviden az AICLE (angolul CLIL), azaz Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas kurzusokról: ezek egy olyan új, motiváló módszertant mutatnak be, amely során a tanulók fejleszthetik a tanult idegen nyelvi kommunikációs készségeiket, és egyben más, már korábban tanult tartalmakat is gyakorolhatnak.

A DELE vizsgáztatói akkreditációs kurzusok lehetővé teszik a résztvevők számára, hogy dolgozhassanak a DELE vizsgák szóbeli részén vizsgáztatóként, megismerjék a vizsgák struktúráját, és a szóbelik értékelési eljárását, új perspektívát adnak a vizsgázói tudásnak az Európai Referenciakeret egyes szintjei szerinti megfeleltetésére.

Honlapunkon tüntetjük fel aktuálisan megrendezendő kurzusok időpontjait, melyekhez a tanév előrehaladtával folyamatosan újakat is adunk hozzá. Amennyiben bárkinek a felsoroltakkal kapcsolatosan kérdései merülnének fel, állunk rendelkezésre az alábbi email-címen: [email protected].

Start typing and press Enter to search