Miért éppen Katalónia?

Míg Spanyolország valamennyi régiója elnevezésének forrása általában világos − vagy legalábbis kisebb rejtély − Katalónia (katalánul ‘Catalunya’, spanyolul ‘Cataluña’) nevének eredetét dokumentáció hiányában elég nagy homály fedi.

Elméletek és találgatások persze itt is akadnak bőven, amelyek közül most három esélyesebb jelöltet vizsgálunk meg. Az egyik legelterjedtebb feltételezés, hogy a név a latin-germán *Gotholandia, vagyis ’Gótföld’ szó deformációja. Ez a következőképpen alakulhatott volna: *Gotholandia > *GothalaniaCatalonia. Érdekes, hogy az angol Wikipédia kiinduló alakként egy „Gothia Launia” szókapcsolatot említ, amellyel csak az a gond, hogy *Launia szó – bármit is jelentsen – semmilyen nyelven nem létezik, amely a téma szempontjából szóba jöhetne. Van viszont egy ilyen nevű katalán sörmárka.

Ki tud többet a katalán nyelvről?

A katalánt Spanyolországban használják a legtöbben, Katalónia (Catalunya), Valencia (València) és a Baleár-szigetek (Les Illes Balears) autonóm közösségekben; mindháromban regionálisan hivatalos nyelv, természetesen kétnyelvűségben a spanyollal. Ma összesen közel 12 millió ember beszél katalánul, amely nem mellesleg egy európai miniállam, Andorra hivatalos nyelve is.

Két fő nyelvjáráscsoporttal rendelkezik: a nyugatival (valenciai) és keletivel; az utóbbi a központit – melyen a barcelonai irodalmi nyelv is alapszik – és a Baleár-szigeteki változatokat (ibizai, mallorcai és menorcai) foglalja magában. A dialektusok között nincsenek lényeges különbségek; a nyelv háromféle elnevezésének a három autonóm közösségben csupán politikai okai vannak. Tovább>>>

Még ha a feltételezés igaz is lenne, meg kellene magyarázni – többek között – a [g] > [k] változást: ennek ugyanis elég kicsi a valószínűsége. Bár szó elején a fordítottja sem túl gyakori, de sokkal természetesebb (vö. lat. CATU > gato ’macska’). Egyfajta magyarázat talán az lehetne, hogy a germán nyelvekben inkább hehezett vs. hehezetlen kontraszt van a hagyományosan zöngésséginek tekintett szembenállás helyett (pl. amit mi a németben [b]-nek hallunk az írásképe miatt, az valójában [p], míg a p-vel írt hang [pʰ] – jól szemlélteti ezt a német bild > példa jövevényszavunk).

Egy másik, az előbbihez hasonló elmélet szerint a név a *Gotho-Alania, azaz ’Gót-Alánia’ folytatója volna (az alánok egy ókori-középkori iráni nép volt, akik vándorlásaik során az Ibériai-félszigetre is eljutottak az 5. században). Ez még kevésbé valószínű, mint az előző, úgyhogy menjünk is tovább a harmadik származtatási elméletre! Ez a latin Catalonia alakot az ókori *Lacetania [laketánia] névre vezetné vissza (a Lacetani egy ókori ibér népcsoport volt, akik Katalónia területén éltek), amelyből hangátvetéssel először *Catelania lett volna. Ez még kevésbé valószínű, mint az első kettő: eleve egy ilyen hangátvetés nagyon furcsa lenne. Úgy tűnik, Katalónia névének eredete tehát egyelőre rejtély marad.

Start typing and press Enter to search