Minden egy helyen: a spanyol nyelvtanulók Bibliája

A spanyol igeragozás minden nyelvtanuló rémálma, de néhány jól összeállított táblázat átsegíthet minket a nehézségeken. Zoltán Szilárd, az El Mexicano blog szerzője ráadásul most afféle „superhombreként” mindent összegyűjtött Nektek, amire csak szükség lehet. Itt a monstre igeragozási táblázat, minden spanyoltanuló Bibliája!

Néhány szó a táblázat használatáról. Az igevégződések csak a szabályos képzésű egyszerű igeidők ragjaira vonatkoznak, amelyek az igetőhöz járulnak (az összetett igeidőket az haber ige egyszerű időivel és a participio hím- vagy semlegesnemű alakjával képezzük). A spanyol ige tövét úgy kapjuk meg a szótári alakból, vagyis a főnévi igenévből (infinitivo), hogy levágjuk annak -ar, -er vagy -ir végződését. Ha így magánhangzóra végződő alakot kapunk, akkor azt mondjuk, hogy az ige magánhangzós tövű (pl. le|er ’olvas’), ha pedig mássalhangzóra végződőt, akkor az ige mássalhangzós tövű (pl. cant|ar ’énekel’). A három ragozási csoportot római szám jelöli.

¡Olé!

A táblázatban szerepelnek a és a vos névmással használt sztenderd alakok is. Nincsenek feltüntetve viszont azok a ragváltozatok, amelyek csak a hangsúly jelölésében térnek el (például az a-, e– és o-tövű II. és III. ragozású igék pretérito perfecto simple alakjaiban a hangsúlyos i mindig ékezetet kap, pl. caer: caí, caíste, caímos, caísteis); ehhez megfelelően kell alkalmazni a hangsúlyjelölés szabályait. Ne feledjük továbbá, hogy a nyelvtanilag többes szám második személyű, -is és (felszólító módban) -d személyragra végződő igealakok csak Spanyolországban használatosak, Latin-Amerikában helyettük a többes szám harmadik személyű alakot használják.

Bár a táblázatban szerepelnek a végződései, a Spanyol Királyi Akadémia az i~y váltakozás miatt rendhagyónak tekinti az összes II–III. ragozású magánhangzós tövű igét, függetlenül attól, hogy ez csupán hangtani-helyesírási jellegű, nem pedig alaktani jelenség. A táblázat nagy felbontású PNG kép, valamint PDF dokumentum formátumban is elérhető.

Start typing and press Enter to search