Nyelvtani kiskáté: poder, saber vagy conocer?

A spanyolban három olyan ige is van, amely ismeretet, képességet fejez ki: a PODER, a SABER és a CONOCER. De vajon mikor melyiket használjuk?

CONOCER

Kezdjük a legutóbbival, hiszen az a legegyszerűbb: a conocer jelentése alapvetően ’ismer, megismer’. Vagyis akkor használjuk ezt az igét, amikor magyarul is az ismer ige illik legjobban a szövegkörnyezetbe: ¿Conoces esta película? ’Ismered ezt a filmet?’ Érdekesség viszont, hogy a conocer azon spanyol igék egyike, amely külön tagadóigével (’nem ismer’) is rendelkezik: desconocer. Vagyis azt, hogy ’Nem ismerem azt a filmet’, kétféleképpen is mondhatjuk: No conozco esa película vagy Desconozco esa película.

„¿Conoces esta película?"

SABER

A saber igét akkor használjuk, amikor a ’tud’ jelentéstartalma ’(szellemi) ismerettel rendelkezik’ valamiről: pl. ¿Sabes quién es el director de esta película? ’Tudod, ki a rendezője ennek a filmnek?’; No lo sé ’Nem tudom’. Azok számára, akik angolul tanultak először, okozhat némi nehézséget, hogy az angolban a conocer és a saber megfelelője is a to know ige (lásd a lenti táblázatot!) A saber főnévként is használatos ’tudás’ jelentésben, innen származik a sabio, -bia ’bölcs, okos’ jelentésű melléknév is. Elvben létezik a saber igének is tagadóigéje, az ignorar ’nem tud [valamiről]’ – amely történetileg a conocer-rel áll kapcsolatban –, de a mindennapi nyelvben ezt inkább ’nélkülöz, ignorál [nem vesz róla tudomást]’ jelentésben használják.

Ne feledd!

Van ennek az igének egy olyan jelentése is, amelyet kevés kezdő spanyolos ismer. Méghozzá az, hogy ’[valaminek valamilyen] íze van’ (innen jön a sabor ’íz’ főnév is) – ebben az esetben személytelen és tárgyatlan: Esta sopa sabe deliciosa ’Ez a leves finom ízű’. Amennyiben a bővítménye főnév (amilyen ízű valami), azt az a elöljárószó vezeti be: sabe a sal ’sóízű’.

PODER

A poder ige jelentése olyan értelemben ’tud’, hogy ’képes’ valamire, továbbá ugyanezzel fejezhető ki valaminek a lehetősége is, amelyre a magyarban a -hat/-het toldalék szolgál: pl. No puedo mirar esta película ’Nem nézhetem meg ezt a filmet ~ Nem tudom~bírom megnézni ezt a filmet’. Többnyire segédigeként használják (az angolban a can, illetve to be able to igéknek feleltethető meg), azonban használható önállóan is ’bír, képes rá’ jelentésben: pl. No puedo más ’Nem bírom tovább’, ¡Tú sí puedes! ’Te igenis képes vagy rá!’. A poder főnévi jelentése egyébként ’hatalom’, ’erő’, és ugyaninnen jön a potencia ’teljesítmény’ főnév is.

Poder / Saber / Conocer

Végül lássunk két olyan példamondatot, amely a három igét egyesíti! Sabe cómo hacerlo, pero por algún motivo no puede, cuyas razones desconoce. ’Tudja, hogy kell megcsinálni, de valamiért nem bírja, aminek az okait nem ismeri.’ —¿Tú conoces este maravilloso lugar? —No, no dónde está, pero puedo averiguarlo. ’Te ismered ezt a csodálatos helyet? – Nem, nem tudom, hol van, de ki tudom deríteni ~ kideríthetem.’ (Természetesen létezik olyan szituáció, amelynél a conocer és a saber is használható, ahogy a magyarban is van, amikor az ismer és a tud ige is megállja a helyét ugyanabban a szövegkörnyezetben: pl. No conozco los detalles de lo sucedido ~ No los detalles de lo sucedido ’Nem ismerem a történtek részleteit ~ Nem tudom a történtek részleteit’.)

A szerző további írásait az El Mexicano blogon olvashatjátok.

Start typing and press Enter to search