Órák kérdése: Hogyan fejezzük ki spanyolul az időt?

Szeptember a spanyoltanulás hónapja a KultúrTapason, ezért most újabb cikkel próbálunk meg segíteni a (nem is biztos, hogy csak) kezdő spanyolosoknak. ¿Qué horas son mi corazón?

A „Hány óra van?” kérdésnek spanyolul általában a ¿Qué hora es? (szó szerint ’Miféle óra van?’) felel meg. Latin-Amerikában azonban használják ezt többes számban is: ¿Qué horas son? (’Miféle órák vannak?’). A válasz egész számú órák esetén nagyon egyszerű, csupán a létige megfelelő alakja – vagyis 1 óránál es ’van’, a többinél son ’vannak’ – és határozott névelővel az óra: Es la una (hora). ’Egy óra van.’, Son las tres (horas). ’Három óra van.’

A nem egész számú órák kifejezése sem túl bonyolult. Az egyszerűbbik eset, amikor a percet számmal mondjuk, ilyenkor csak hozzá kell tenni az órához az y ’és’ kötőszóval (a létige egyeztetésénél az egész órák számát vesszük figyelembe): Es la una (hora) y veinte (minutos). ’Egy óra húsz (perc).’ Son las tres (horas) y cuarenta (minutos). ’Három óra negyven (perc).’ (Az hora és a minutos csak a könnyebb megértés kedvéért szerepel zárójelesen, a valóságban – a nagyon választékos nyelvhasználatot kivéve – ezeket nem szokták hozzátenni.)

Nézzük a „bonyolultabb” eseteket. Ahogy a magyarban, a spanyolban is kifejezhetőek a tört órák (negyed, fél, háromnegyed), illetve az is, hogy hány perc múlva lesz hány óra. A tört óráknál arra kell figyelnünk, hogy míg a magyarban mindig a következő (tehát a még nem betöltött) óra szerepel a kifejezésben, addig a spanyolban óra harminc percig a fentiekben leírt módon hozzáadják az elmúlt egész órákhoz a tört órákat (óra és negyed, óra és fél), hasonlóképpen a perceket is, fél után azonban a következő órából vonják ki! Lássunk néhány példát az alábbiakban:

  • Es la una y cuarto.* Negyed kettő. (szó szerint: ’Egy és negyed van.’)
  • Son las tres y media (hora). Fél négy. (’Három és fél van.’)
  • Son las cuatro menos cuarto.* Háromnegyed négy. (’Négy mínusz negyed van.’)
  • Son las cuatro menos veinte. Húsz perc múlva négy. (’Négy mínusz húsz van.’)

A percek számmal való kifejezésénél az y helyett – főként Latin-Amerikában – használható a con elöljárószó is, pl. Son las diez con cuarenta minutos. ’10 óra 40 perc.’ Másfelől, az egész órák betöltéséhez hátrelévő percek kifejezhetőek a para elöljárószóval is, pl. Son quince para las doce. ’15 perc múlva 12 óra.’ (Szó szerint: ’15 van a 12-höz.’) A nem túlzottan hivatalos, kötetlenebb nyelvben valamennyi kifejezésből a létige is elhagyható, ugyanúgy, mint magyarul: Las dos y media. ’Fél három.’ Las seis menos cinco. ’Öt perc múlva hat.’ Veinte para las ocho. ’Húsz perc múlva nyolc.’

Azt pedig, hogy „Hány órakor?”, spanyolul úgy kérdezzük meg, hogy ¿A qué hora?. A válasz teljesen hasonló az előzőekben leírtakhoz, azzal a különbséggel, hogy a létige helyére az a elöljárószót helyettesítjük be: A la una ’Egykor’, A las dos ’Kettőkor’, A las tres y veinte ’Három óra húszkor’, A las cuatro menos cuarto ’Háromnegyed négykor’ stb.

Végül érdemes még tudni, hogy ha nem az időre, hanem az időjárásra vagyunk kíváncsiak, vagyis amikor magyarul azt kérdeznénk, hogy „Milyen idő van?”, akkor általában a ¿Qué tiempo hace? (szó szerint: ’Miféle időt csinál?’) kérdés a megfelelő. Ezt viszont nem minden nyelvjárásban használják, többek között Mexikóban sem, így félreértést okozhat. A legegyszerűbb megoldás ilyenkor a ¿Cómo está el tiempo/clima? (’Milyen [most] az időjárás?’), amit már nem fognak félreérteni.

Az időjárás furcsaságairól bővebben itt olvashattok (katt a képre!)
A szerző további írásait az El Mexicano blogon olvashatjátok.  A borítókép Steve Kaufmann munkája Salvador Dalí nyomán. 		

Start typing and press Enter to search